Data realizacji: 2010
Miejscowość: Konin ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Inwestor: McDonald’s Polska Sp. z o.o.