Data realizacji: 2013
Miejscowość: Zabrze ul. Opolska
Inwestor: GC Investment S.A.
Powierzchnia zabudowy: 1287 m2
Kubatura: 8427 m3
Powierzchnia dróg i parkingu: 1451 m2