Data realizacji: 05.2014-10.2014
Miejscowość: Jędrzejów ul. 11-go Listopada
Inwestor: Netto
Powierzchnia zabudowy: 1221 m2
Kubatura: m3
Powierzchnia dróg i parkingu: 1634 m2