Data realizacji: 05.2013-10.2013
Miejscowość: Wejherowo ul. Gdańska
Inwestor: Inwestor prywatny
Powierzchnia zabudowy: 1500 m2
Kubatura: 8818 m3
Powierzchnia dróg i parkingu: 2313 m2