Data realizacji: 01 – 07.2013
Miejscowość: Szczecin ul. Krasińskiego
Inwestor: Inwestor prywatny
Powierzchnia zabudowy: 1287 m2
Kubatura: 8426 m3
Powierzchnia dróg i parkingu: 2224 m2