Data realizacji: 07.2014-11.2014
Miejscowość: Szczecin ul. Szosa Stargardzka
Inwestor: Inwestor prywatny
Powierzchnia zabudowy: 1670 m2
Kubatura: 10200 m3
Powierzchnia dróg i parkingu: 2328 m2