Data realizacji: 05.2014-10.2014
Miejscowość: Skórzewo ul. Poznańska
Inwestor: Inwestor prywatny
Powierzchnia zabudowy: 1936 m2
Kubatura: 11 243 m3
Powierzchnia dróg i parkingu: 4231 m2