Data realizacji: 06-11.2014
Miejscowość: Łódź ul. Zakładowa
Inwestor: Inwestor prywatny
Powierzchnia zabudowy: 2042 m2
Kubatura: 12000 m3
Powierzchnia dróg i parkingu: 4817 m2