Data realizacji: 07.2015-03.2016 (I etap)
Miejscowość: Łódź ul. Tymienieckiego
Inwestor: Inwestor prywatny
Powierzchnia zabudowy: 2112 m2
Kubatura: 27820 m3
Powierzchnia dróg i parkingu: 3686 m2