Data realizacji: 07-11.2014
Miejscowość: Kalisz ul. Górnośląska
Inwestor: Inwestor prywatny
Powierzchnia zabudowy: 1909 m2
Powierzchnia dróg i parkingu: 4262 m2