Data realizacji: 2010r.
Miejscowość: Kwidzyn ul. Szeroka
Inwestor: Krokus Sp. z o.o.
Powierzchnia zabudowy: 1886 m2
Kubatura: 11325 m3
Powierzchnia dróg i parkingu: 7900 m2