Data realizacji: 2015
Miejscowość: Rembelszczyzna ul. Jana Kazimierza