Data realizacji: 11.2015 – 10.2016
Miejscowość:
Ostaszewo
Inwestor:
For Nature Solutions Sp. z o.o.
Powierzchnia zabudowy:
3 884,32 m2
Kubatura:
30 854,3 m3