Data realizacji: 02.2016 – 08.2016
Miejscowość:
Marcinkowo
Inwestor:
Optima Recykling Sp. z o.o.
Powierzchnia zabudowy:
1521,4 m2
Kubatura:
9960,2 m3