Data realizacji: 2015 – 2016 rok
Miejscowość: Radomsko ul. Reymonta
Inwestor: Metalurgia Nieruchomości
Łączna pow. zabudowy: 9571 m2 (IM + BM + Galeria)
Powierzchnia dróg i parkingów: 47000 m2