Data realizacji: 08.2014 – 2015
Miejscowość: Częstochowa  Al. Wolności
Inwestor: Centrum Medyczne Medyk
Powierzchnia zabudowy: 1026 m2
Powierzchnia dróg i parkingu: 935 m2