Spółka JMS została utworzona w listopadzie 2002 roku. JMS zaangażowało do swej działalności doświadczoną kadrę techniczną specjalizującą się w zakresie budownictwa przemysłowego i kubaturowego. Obecnie firma JMS zatrudnia ok. 50 pracowników stanowiących kadrę techniczną i ekonomiczną oraz wyspecjalizowane brygady montażowe.

Podstawowymi obszarami działalności firmy jest Generalne Wykonawstwo obiektów handlowo – usługowych i przemysłowych na terenie całej Polski. Specjalizujemy się również w kompleksowych pracach projektowych z realizacją inwestycji pod klucz oraz remontach, adaptacjach i modernizacjach istniejących obiektów.

Celem firmy jest doskonalenie poziomu realizacji inwestycji oraz zdobywanie zaufania Inwestorów poprzez pełne zaangażowanie na każdym etapie procesu budowlanego i fachową obsługę realizacji.

JMS posiada wymagane ubezpieczenia w zakresie oferowanej działalności